Šai blogā publicētie materiāli ir brīvi izmantojami savām vajadzībām un pārpublicēšanai. Ja nav vēlmes, atsauces uz gunfu.lv var arī nelikt – mans blogs nav veidots komerciāliem mērķiem. Mana vēlme ir raisīt cilvēkos interesi nodarboties ar cīņas mākslām, sevis izpratnes lietām utt.

Manas zināšanas nav perfektas, tāpēc labāk pirms pārpublicēšanas materiāla ticamību pārbaudīt! Esmu vēl jauns un varu kļūdīties 🙂